Maxisingl BOHEMIANO

Tiráž k vydání maxisinglu:  Tento maxisingl vydali Zdeněk a Hana Zajíčkovi jako autorská dvojice BOHEMIANO 28. října 2018. Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování, pronájem, půjčování, veřejné provozování, rozhlasové, televizní či online šíření tohoto nosiče zakázáno. Natočeno v srpnu a září 2018 ve studiu Kočičín.
Tento maxisingl vydali Zdeněk a Hana Zajíčkovi jako autorská dvojice BOHEMIANO 28. října 2018. Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování, pronájem, půjčování, veřejné provozování, rozhlasové, televizní či online šíření tohoto nosiče zakázáno. Natočeno v srpnu a září 2018 ve studiu Kočičín.

Ahoj všem, v neděli 28. října 2018 lidé sázeli nové republikové lípy a slavili sto let od odtržení ze svazku Rakousko-Uhersko (asi tak by se totiž mělo správně nazývat ono výročí). Já jsem se rozhodl v ten den také zasadit něco nového a vypustit do světa nové písničky, které vznikaly několik týdnů před tím a vydat maxisingl BOHEMIANO.

Na CD maxisinglu najdete kromě Na svatýho Jána ještě Odletěly bílé mraky, Z pole u Boskovic a Kde jsi?

Všechny písničky jsem si nahrál sám, tedy včetně všech nástrojů. Texty v písních Na svatýho Jána a Z pole u Boskovic napsala Hana Zajíčková, muziku a ostatní texty já.

Pokud se vám nechce překlikávat na Bandzone, kde nahrávky zveřejňujeme, tak si můžete některé naše písničky přehrát i ve spodní části této stránky v online přehrávači. Postupem doby totiž vznikly další nahrávky, některé na demo úrovni, ale chystáme další studiovky.

Kontakt:
zdenek.zajicek(zavináč)bohemiano(.cz)
Telefon: 734 32 66 76

—><—

Hello everyone, on Sunday, October 28, 2018 people were betting the new republic’s linden trees and celebrated a hundred years since they had been separated from the Austro-Hungarian union (that is probably how it should be called the anniversary). On that day, I also decided to plant something new and release new songs into the world that were made a few weeks before and to release the maxisingl BOHEMIANO. On the CD maxisinglu you can find besides St. John white clouds, Z field near Boskovice and Where are you? I recorded all the songs myself, including all the instruments. Lyrics in the songs of St. John and Z field near Boskovice Hana Zajíčková, music and other lyrics me. If you don’t want to click through to Bandzone, you can play some of our songs at the bottom of this page in the online player. Maxisingl Imprint: This maxisingl was released by Zdeněk and Hana Zajíček as the author’s couple BOHEMIANO on October 28, 2018. All rights of the producer and copyright owners are reserved. Copying, renting, lending, public performance, radio, television or online distribution of this medium is prohibited without permission. Filmed in August and September 2018 in studio Kočičín.

Contact: zdenek.zajicek (at) bohemiano (.cz) Telephone: 00420/734 32 66 76