Malování/Painting

Po dlouhé (ale opravdu dlouhé době deseti let) jsem vzal do ruky barvy. Konkrétně zlatící soupravu, zlaté barvy a ostatní tóny v akrylech. A výsledky jsou zatím tyto.
After a long time (but a really long time of ten years) I picked up paints. Specifically, a gilding set, gold colors and other tones in acrylics. And the results so far are these.
Úplně nahoře rozpracovaný obraz Nedělního podvečera, nad tímto textem je černo-bílo-zlatá malba Číta. A dole celková situace v ateliéru-zkušebně pod dohledem Anastázie.
At the very top is a work-in-progress painting of Sunday Evening, above this text is a black-white-gold painting by Čit. And below, the overall situation in the studio-rehearsal under the supervision of Anastasia.