Bohemiano je umělecký projekt, nebo přesněji řečeno název autorské dvojice hudebníka, moderátora a výtvarníka Zdeňka Zajíčka a jeho ženy textařky Hany Zajíčkové.

„Po třiceti letech, kdy jsem se věnoval s různě dlouhými přestávkami hudbě (mimo jiné jako baskytarista skupin Spolektiv a Rádio), jsem pochopil  že je nutné vrátit se ke kořenům. Celý návrat vznikl tím, že jsme s manželkou odkoupili náš starý rodový dům v kraji, kde jsem žil jako dítě. A začal jsem objevovat krásy minulosti a folklóru. Ten ale mizí. Někde, jako například u nás, se kvůli historickým událostem v pohraničí jeho kontinuita zcela přetrhla,“ říká Zdeněk o prvotních impulsech ke vzniku Bohemiana a dodává:

„V hudebním archivu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích jsem na sklonku roku 2017 objevil zapomenutou písničku Besednická hora, kterou už si nikdo z této oblasti nepamatoval. Zkomponoval jsem její novou verzi podle své představy a tím to celé začalo.
Nyní už máme napsané další písničky v podobném duchu a začínáme s nimi vystupovat i veřejně. Kromě toho stále vystupuji také i jako Dante písničkář.“

Zdeněk a Hanka

Hi!
Bohemiano is an art project by the musician and artist Zdeněk Zajíček, who performs as a songwriter Dante minstrel – Dante písničkář

After thirty years, when I did a lot of music breaks (including bass player Spolektiv and Radio), I realized it was necessary to return to the roots. The whole return came when we and our wife bought our old ancestral house in the county where I lived as a child. And I began to discover beauty, past and folklore. But he disappears. Somewhere, like in our country, due to historical events in the border region, its continuity has been completely broken.

In the music archive I discovered the forgotten song Besednická hora, which no one has ever remembered in this area. I’ve compiled her new version according to my idea and it all started.

Now we have written more songs in a similar way and we start to make them public.

Zdeněk a Hanka

This website is under construction. I’m preparing the site that, to use the opportunity to click on Facebook. You reference to project founder Bohemiano profile https://www.facebook.com/dantepisnickar/.