About BOHEMIANO

Bohemiano je umělecký projekt, nebo přesněji řečeno název autorské dvojice hudebníka, moderátora a výtvarníka Zdeňka Zajíčka a jeho ženy textařky Hany Zajíčkové.

„Po třiceti letech, kdy jsem se věnoval s různě dlouhými přestávkami hudbě (mimo jiné jako baskytarista skupin Spolektiv, Absurdní abatyše, Vratká poloha band a Rádio), jsem pochopil  že je nutné vrátit se ke kořenům.

Celý návrat vznikl tím, že jsme s manželkou odkoupili náš starý rodový dům v kraji, kde jsem žil jako dítě. A začal jsem objevovat krásy minulosti a folklóru. Ten ale mizí. Někde, jako například u nás, se kvůli historickým událostem v pohraničí jeho kontinuita zcela přetrhla,“ říká Zdeněk o prvotních impulsech ke vzniku Bohemiana a dodává:

„V hudebním archivu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích jsem na sklonku roku 2017 objevil zapomenutou písničku Besednická hora, kterou už si nikdo z této oblasti nepamatoval. Zkomponoval jsem její novou verzi podle své představy a tím to celé začalo. Nyní už máme napsané další písničky v podobném duchu a začínáme s nimi vystupovat i veřejně.“

To byly prvopočátky na jaře a v létě roku 2018. Premiérové vystoupení pod hlavičkou BOHEMIANO odehrál Zdeněk prvního září 2018 na festivalu Písničkáři Týnu (nad Vltavou). V září pak natočil první nahrávky, maxisingl BOHEMIANO oficiálně vydaný vlastním nákladem 28. října 2018.

Hlavní profesí, která Zdeňka souběžně plně vytěžuje, je tvorba publicistiky pro Český Rozhlas. V nahrávacím studiu je tedy několikrát týdně ať už s hudbou nebo mluveným slovem.

Nejaktuálnějí okamžité situace, reakce, postřehy a fotografie najdete na facebookovém profilu  https://www.facebook.com/Bohemianomusic

—><—

BOHEMIANO is an art project, or more precisely, the name of the authorial pair of musician, moderator and artist Zdeněk Zajicek and his wife, the songwriter Hana Zajickova.

„After thirty years, when I spent some time with various music breaks (such as the bassist of the Spolektiv and Rádio groups), I realized that it was necessary to return to the roots. The whole return was due to the fact that we and my wife bought our old family house in And I started to discover the beauties of the past and folklore, but it disappears, somewhere, such as in our country, due to historical events in the border region, its continuity has completely broken, „says Zdenek about the initial impulses to Bohemiana and adds : „At the end of 2017, at the end of 2017, I discovered a forgotten song“ Besednická hora „in the Czech Radio’s music archive in České Budějovice, which no one in this area remembered anymore. Now we have written some other songs in a similar vein and we are starting to play them publicly.“

These were the beginnings of spring and summer of 2018. The first performance under the auspices of BOHEMIANO was played by Zdenek on September 1, 2018, at the Písničkáři Týnu (nad Vltavou) Festival. In September he made his first recordings, maxisingl BOHEMIANO was officially released on 28 October 2018.

The main profession that Zdeněk fully exploits is the creation of a journalism for the Czech Radio Český rozhlas. So the recording studio is several times a week, whether with music or spoken word. The most recent immediate situations, reactions, insights and photos can be found on the Facebook profile https://www.facebook.com/Bohemianomusic.