Novinky

Život písniček – Na svatýho Jána


Na svatýho Jána – On the Feast Day of St. John

Na svatýho Jána
Hudba: Zdeněk Zajíček
Text: Hana Zajíčková
Vydáno na CD maxi singl BOHEMIANO, 28.10.2018

Se „svatým Jánem“ jsem si dlouhou dobu nevěděl rady. Text mi dala moje žena a já věděl, že je úžasný. Melodie mě napadla rychle, jen co jsem začal text číst. Má ji totiž v sobě.
Ale netušil jsem, jak písničku zaranžovat. Hrál jsem ji na dvanáctistrunnou kytaru, na devítistrunku. Nebylo to ono.

I tak jsem si ji zkusil zahrát na koncertě v kostele Svaté rodiny v Českých Budějovicích před lidmi. Řekl jsem pravdu, je to nedodělaná písnička, ale ten kostelní prostor mě svádí k tomu, abych ji zahrál.
Po koncertě se přihlásila jedna návštěvnice a chtěla, abych tu nedodělanou písničku zahrál znovu, že ona sama pochází z Moravy a ta písnička jí připomíná rodný kraj. A jestli nemám CD?

Tou dobou koupila moje žena pro školu, kde dělá ředitelku, kytaru, aby na ni (protože někdy i vyučuje) mohla dětem i hrát. Tu kytaru mi přinesla na „kontrolu“. Abych ji naladil a podíval se, co to je. Vůbec jsem tu značku neznal a příliš jsem se k tomu neměl.

Ale jen jsem kytaru vzal do ruky, už jsem jí zpátky ženě nevrátil. Nevím, asi se Martinezovi popletly krabice, ale ta kytara je mistrovský kousek se skvělým zvukem. Mám ji pořád a neměnil bych.

Tak jsem ji škole zaplatil, žena koupila novou (ta už ač stejné šarže takový zvuk neměla) a já měl během pár dní jasno, jak bude Na svatýho Jána znít. A nejen tahle písnička, najednou se mi rozsvítilo u několika dalších. Šlo to prostě najednou samo. Jen jsem musel úplně změnit styl hraní. Ze dvanáctistrunné a devítistrunné přejít na nylonovou šestistrunku, začít hrát stylem klasiky. To všechno zabralo takřka rok.  A ta změna stála za to.
Jak kytara zní posuďte sami na nahrávce.

Zdeněk

—-><—-

On the Feast of St. John
Music: Zdeněk Zajíček
Text: Hana Zajíčková
Published on CD maxi single BOHEMIANO, 28.10.2018

I did not know for a long time with „St. John“. The text was given to me by my wife and I knew it was amazing. The melody occurred to me quickly, just as I started reading the text. It has it in itself.
But I did not know how to arrange the song. I played her on a twelve-string guitar. It was not it.

I tried to play it at a concert in the Church of the Holy Family in České Budějovice before the people. I’ve said the truth, it’s a poor song, but the church space is tempting me to play it.
After the concert, one visitor enrolled and wanted me to play this unfinished song again, that she was from Moravia and the song reminds her of her native country. And if I do not have a CD?

At that time, my wife bought for a school where she made a director, a guitar to play on her (because she sometimes teaches) to play. That guitar brought me to „control.“ To tune her and look at what it is. I did not know the brand at all and I did not have much to do with it.

But I just took the guitar, I did not return it. I do not know, maybe the Martinez boxes were messed up, but the guitar is a masterpiece with a great sound. I still have it, and I would not change it.

So I paid her school, the woman bought a new one (the one that did not have the sound of the same batch) and I had a few days to see how Saint John would sound. And not just this song, I suddenly turned on several others.

It was just a matter of course. As the guitar sounds, judge yourself on the recording.

I just had to change completely. Twelve string and from the nylon six string and start playing new style. It took almost all year. And the change was worth it. Judge for yourself how guitar sounds on tape.

P.S. Message to that concert visitor: I already have a CD.

Zdenek