Novinky

Co chystáme…

V posledních dnech se stále častěji zavírám doma do pracovny (studia), abych si nahrál základní stopy svých písní. Ano, chystám už profesionální nahrávky.

První vize byla natočit tak jednu, dvě věci jen tak zkusmo na singl… No, už pracuji na páté… písničky budou nejen s kytarou, ale i se zvukem doprovodné kapely. A tou bude BOHEMIANO.

Zatím všechny nástroje zvládám sám, ale už domlouvám hosty, resp. členy studiového sdružení. Hlavička Bohemiano ale bude fungovat i poté.

———–>>

In recent days, I have been getting closer to my home at the studio to record the basic tracks of my songs. Yes, I’m going to make professional recordings.

The first vision was to make one or two things just try a single … Well, I’m working on the fifth … the songs will not only be with the guitar but also with the sound of the accompanying band. And that’s BOHEMIANO.

Meanwhile, I can handle all the tools myself, but I’m already talking to the guests, respectively. members of the studio association. But the Bohemian head will still work.